November 17, 2007

வாங்குபவர்க்கான காத்திருப்பில் கடவுள்

2 comments:

ஹரன்பிரசன்னா said...

ஒவ்வொரு படத்தையும் தனித்தனியாக ஏற்றாமல் அனைத்தையும் ஒரே பதிவில் ஏற்றவும்.

பிரகாஷ் said...

நன்றி பிரசன்னா.
அப்படியே செய்கிறேன்.